Актове на КАТ

В случай, че Ви е съставен акт за установяване на административно нарушение (акт от органите на МВР), електронен фиш или вече е издадено наказателно постановление и Вие не сте съгласни с констатираните в тях нарушения Jurist.BG ще направи всичко необходимо, за да защити Вашите права. Законът Ви дава възможност в тридневен срок от съставянето на акта да направите възражение. Освен това можете да обжалване и вече издаденото наказателно постановление в седемдневен срок от връчването му.

За да изготвим възражение или жалба е необходимо да ни изпратите следните данни:

  • Три имена
  • ЕГН
  • Адрес (за кореспонденция с органите на МВР)
  • Номер на лична карта, кога и от кого е издадена
  • Копие на акта, наказателното постановление или електронния фиш

Jurist.BG ще изготви жалбата или възражението, което да подпишете и лично да подадете пред органа, съставил акта или издал постановлението.

Цени:

30.00 лева за изготвяне на възражение
50.00 лева за изготвяне на жалба
70.00 лева за изготвяне на възражение и жалба

Jurist.BG предлага и абонаментна услуга за 6 или 12 месеца, която включва подаване на възражения на всички получени актове и обжалване на всички наказателни постановления или електронни фишове за периода на абонамента. За повече информация и цени, моля свържете се с нас.

Какво е “Акт за установяване на административно нарушение” и “Наказателно постановление”

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top