Право на обезщетение

Всеки, който е пострадал или чийто близък роднина (в това число – майка, баща, дете, съпруг, както и живеещите на семейни начала) е загинал в ПТП, или чието имущество е било увредено, има право на обезщетение (парична сума) от застрахователя, с който виновният водач е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ /ГО/, а ако липсва такава от Гаранционен фонд. Виновният водач няма право на обезщетение по застраховка ГО. Когато виновното лице е чужд гражданин със застраховка „Гражданска отговорност“ при чужд Застраховател или ПТП е настъпило на територията на друга държава и пострадалото лице е български гражданин то има право да иска обезщетение в Република България от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.

Застраховката „Гражданска отговорност“ покрива следните вреди:

Имуществените вреди, настъпили върху друг автомобил или чуждо имущество; разходите за лечение, лекарства, рехабилитация на пострадало лице; погребални услуги и стоки на загиналия в катастрофа;

Неимуществени вреди, настъпили вследствие на телесно увреждане на пострадалото лице или за близките на загиналия в ПТП – претърпените болка и страдание;

Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от настъпилото ПТП;

Давностният срок, в рамките на който имате право да предявите претенция пред Застраховател, е:

  • 5 години по застраховка „Гражданска отговорност“
  • 3 години по застраховка „Злополука“

* срокът тече от датата на настъпване на ПТП

Списък на необходимите документи можете да намерите тук.

Претенции пред застрахователи

С настъпване на застрахователно събитие независимо от типа застраховка, застрахованият трябва да заведе претенция пред застрахователя в зависимост от условията на застрахователния договор.

← назад

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top