БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЩЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА МВНР

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЩЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА МВНР

Comments Off on БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЩЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА МВНР
document_management_software1

Правителството одобри промени в Правилника за издаване на българските лични документи и Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи.

Промените в правилника са мотивирани с обстоятелството, че Министерството на външните работи приключи работата си по проекта за внедряване на електронни услуги „Е-консулски услуги”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. С реализирането му българските граждани, живеещи в чужбина, ще могат да подават заявления за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност по електронен път, чрез онлайн форма, която ще намерят на страницата на МВнР. Условието за това е да притежават квалифициран електронен подпис, да имат вече издаден български личен документ в последните 59 месеца преди подаването на заявлението и да са им били снети необходимите биометрични данни. Заплащането на заявените услуги също ще става по електронен път.

С промените в Тарифа №3 от една страна се създава правна възможност за заплащане в брой на извършваните консулски услуги и, от друга страна, се прецизират наименованията на услугите по заверка на подпис и удостоверяване на съдържание на документ, за които се събират такси.

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top