Време за подаване на данъчни декларации

Време за подаване на данъчни декларации

Comments Off on Време за подаване на данъчни декларации

5008

 

От НАП напомнят, че на 31 март изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци. Този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2015 г. Тези дружества, които не са работили през миналата година попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет. Неподаването на декларациите се санкционира като минималната глоба е 500 лева за юридическо лице и 200 лева за управителя на фирмата. Това са излишни разходи за бизнеса, учудващо е, но има и фирми, които въпреки че са санкционирани веднъж, продължават да не подават декларация образец 1010 а , коментираха от приходното ведомство.

31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2016 г.

От тази година Годишните отчети за дейността (ГОД) на едноличните търговци могат да се подават по електронен път с ПИК от НАП до Националния статистически институт. От началото на годината в НАП Бургас са издадени повече от 1300 персонални идентификационни кода.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

Повече информация за декларирането и плащане на данъци и осигурителни вноски може да се получи на телефона за данъчна информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top