Гъвкаво работно време и еднодневни трудови договори – нови промени в Кодекса на труда

Гъвкаво работно време и еднодневни трудови договори – нови промени в Кодекса на труда

Comments Off on Гъвкаво работно време и еднодневни трудови договори – нови промени в Кодекса на труда

Работодателите ще могат да изпращат служителите си в отпуск и без тяхното съгласие.

Графиците за отпуски окончателно отпаднаха, но давността от 2 години, след която неизползваните дни изгарят, остава. Въвеждат се нови правила за гъвкаво работно време, трудови досиета на служителите, както и еднодневни трудови договори за краткотрайната сезонна работа. Непълнолетните лица (между 16 и 18 години) вече имат право да работят до 22 часа, а не както досега до 20 часа. Това са по-важните промени в Кодекса на труда, обнародвани в Държавен вестник в петък.

Край на графиците за отпуски

Работодателите вече не са длъжни да съставят годишни графици за отпуските, но остава двегодишната давност за ползването им. Те ще продължат да изгарят две години след годината, за която се е полагал отпускът. Тук за кратко се промъкна идея правилото да отпадне, но предложението беше оттеглено.

Според промените служителите могат да си прехвърлят част от полагащите им се дни за следващата година, като работодателят е длъжен да им осигури използването им в първите шест месеца на новата година. Работодателят вече може да изпрати в отпуск служителя си и без неговото съгласие, ако той не си е поискал полагащите му се дни или при ползване на отпуска от едновременно всички работници.

Гъвкаво работно време

Въвежда се и гъвкаво работно време, според което работодателите ще могат да определят време за задължително присъствие, но служителят ще може да отработва часовете извън него в друг ден от седмицата. От “Главна инспекция по труда” (ГИТ) посочват, че “при контрола ще се следи дали при разпределението на работното време и отработването на часове в други дни се спазват изискванията за задължителна междудневна и седмична почивка”.

Работодателите вече ще могат да освобождават работници и служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с едномесечно предизвестие. Работниците с право на пенсия могат да прекратяват трудовите си правоотношения с работодателя без предизвестие.

Въвеждат се трудови досиета на всеки работник или служител, като в тях се съхраняват документи за възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Времето на неплатения служебен или творчески отпуск вече ще се зачита за трудов стаж.

Служители от инспекцията по труда ще могат да поставят специален знак при спиране на обект или машина до отстраняване на нарушенията. Това ще гарантира, че дейността няма да бъде възобновена преди отстраняването им.

Непълнолетните могат да работят до 22 часа

Лицата на възраст между 16 и 18 години вече могат да работят до 22 часа, но останалите защити при полагане на труд от малолетни и непълнолетни лица се запазват, съобщи ГИТ. Те имат право да работят на 7-часов работен ден, но извънредният и нощният труд остават забранени. За малолетните лица (под 16 години) за нощен труд се приема този, положен след 20 ч.

Еднодневни трудови договори

Еднодневните трудови договори за сезонните селскостопански работници също влизат в сила от 21 юли. Този тип договори не могат да бъдат сключвани с един работник за повече от общо 90 работни дни в календарна година. Работникът ще получава заплащането си в края на работния ден срещу разписка. За еднодневните договори няма да се изпращат уведомления в Националната агенция за приходите, нито ще се издава заповед за прекратяване на трудов договор поради изтичане на срока. Те ще се заверяват от ГИТ.

Изключения за малки предприятия

С промените микро- и малките предприятия нямат право да въвеждат удължено работни време при необходимост или пък намалено при производствени проблеми. Те обаче няма да са длъжни да утвърждават Правилник за вътрешния ред на предприятието. Въпреки това остават задължени да изготвят указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и права.

Източник: Капитал Daily. www.capital.bg

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top