Данъчни облекчения за децата на работещите родители

Данъчни облекчения за децата на работещите родители

Comments Off on Данъчни облекчения за децата на работещите родители

Работещите трябва да представят до края на декември необходимите документи пред своите работодатели, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез него. Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2015 г. могат да се ползват по два начина.

Първият начин, по който може да се ползват данъчните облекчения в тези случаи, е чрез работодателя, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2016 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията за данъчното облекчение за деца и/или декларацията за данъчното облекчение за деца с увреждания, както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г., информират от приходната агенция.

Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. това трябва да стане до 3 май 2016 г. Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларациите.

Данъчното облекчение за деца дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца.

Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2015 г. същият няма да ползва намалението.

Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане.

И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Повече информация може да намерите тук.

Ако имате нужда от данъчни консултации, натиснете тук.

Източник: econ.bg

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top