Договори и пълномощни

Jurist.BG Ви предлага изготвяне на всички видове договори и пълномощни, като може да Ви съдейства и за нотариална заверка на подписи.

Част от предлаганите ни услуги включват изготвяне на договори за наем, заем, заем за послужване, дарение, строителство и изпълнение на строително-монтажни работи, изработка, продажба, доставка и др., включително неуредени изрично в законодателството (ненаименовани); становища и редактиране на предложени вече проекти за договори, включително on-line;

Jurist.BG предлага и консултации относно правните механизми за оптимална защита на интересите Ви при сключването на сделки; разваляне и прекратяване на договори. Обърнете се към нас за съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори; неоснователно обогатяване; симулация и други институти, уредени в Закона за задълженията и договорите; сключване, изменение и прекратяване на трудови договори.

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top