Пълномощни

Пълномощното овластява пълномощника да извърши дадени правни действия. Това се налага, когато дадено физическо лице фактически е възпрепятствано или му липсва умение лично да се справи със съответно действие. Пълномощното се изготвя в определена от закона форма, ако такава е необходима за съответното действие.

За да изготвим Вашето пълномощно е необходимо да ни изпратите:

  • Данни за упълномощителя ( три имена, ЕГН, адрес, лична карта номер, кога и от кого е издадена );
  • Данни за упълномощения ( три имена, ЕГН, адрес, лична карта номер, кога и от кого е издадена );
  • предмет на упълномощаването.

Jurist.BG ще Ви съдейства и за избор на нотариус, ако това е необходимо.

Какво е “упълномощаване”?

Back to Top