Как да подменим шофьорската си книжка по електронен път от чужбина?

Как да подменим шофьорската си книжка по електронен път от чужбина?

Comments Off on Как да подменим шофьорската си книжка по електронен път от чужбина?

 

 

ed3-530x245

Вече е обнародвано изменението в Правилника за издаване на българските лични документи, което позволява да подадем заявление за подмяна на шофьорска книжка по електронен път, в случаите, когато тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната. Новото свидетелство се издава със същата валидност, каквато е имало и старото. Това е едно улеснение  за гражданите, които живеят в чужбина. Единственото условие е да имат валиден квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Необходимо е да имате предвид следното:

  • Ако Вашето свидетелство за управление на МПС /СУМПС/ е изтекло, Вие трябва да представите медицинско свидетелство и да подадете на място заявление за подновяване на СУМПС в най-близката до Вас консулска служба на РБ, ако живеете извън територията на ЕС. Ако живеете на територията на ЕС може да подновите Вашето СУМПС в най-близката до Вас служба, отговаряща за издаване на СУМПС за европейски граждани.
  • Ако Вашето свидетелство за управление на МПС е изгубено, Вие трябва да декларирате загубата лично, на място в най-близката до Вас консулска служба на РБ или в МВР/РБ и след това да подадете заявление за издаване на СУМПС.

Заявление за издаване на български лични документи може да се подава по електронен път при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, когато:

  1. на лицето е издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на заявление за нов документ;
  2. лицето притежава валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис;
  3. на лицето са снети необходимите биометричните данни.

При издаване на документ по е-заявление, документът се получава лично. Старият документ се връща за унищожаване при получаване на новия документ. Органът, който издава свидетелството за управление на МПС, изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на свидетелството за управление на МПС; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР;

Къде мога да подам своето заявление?

Заявлението можете да подадете на: https://e-services.mfa.bg/

Какво е квалифициран електронен подпис, как мога да го получа и колко ще ми струва това?

Квалифицираният електронен подпис има значение на саморъчно положен подпис. Осигурява достоверност и неотменност на подписаните електронни документи. Подписаният документ остава подписан без значение дали го съхранявате върху магнитен, оптичен или друг носител, дали го изпращате по електронна поща или го достъпвате през Интернет.

Полагането на електронен подпис означава, че:

  • идентифицирате се като автор на електронния документ
  • съгласявате се със съдържанието на документа
  • защитавате документа от последващи промени

Кой може да издаде квалифициран електронен подпис?

Има регистърна доставчиците, които имат право да издават квалифициран електронен подпис и можете да ги намерите на http://www.crc.bg/files/_bg/Register_site_bg_062016.pdf

Всеки доставчик сам определя условията на издаване и своите цени. Квалифициран подпис, изаден за една година ще Ви струва в рамките на 35-40 лева като с него ще можете да подписвате електронни документи. Има възможност подписът да бъде издаден и за 3 години, като цената е около 60-70 лева. С електронен подпис можете да плащате сметки и данъци, да се възползвате от всички административни услуги на държавните органи.

 

 Ако статията Ви е допаднала, можете да ни последвате в социалните мрежи:

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top