Как се възстановяват данъци?

Как се възстановяват данъци?

Comments Off on Как се възстановяват данъци?

 

tax-refund

Как да възстановя надвнесен данък ?

Обикновено надвнесеният данък е резултат от ползвано данъчно облекчение с подаването на годишна данъчна декларация.

Как се възстановява данъкът?

  • Ако сумата за възстановяване е под 500 лв., служителите на НАП проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи и ако няма неточности, средствата се възстановяват в 30 дневен срок от подаване на декларацията.
  • Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., служителите на НАП изготвят официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване.
  • В него се описва размера на данъка за възстановяване и, ако има, неплатени данъчни задължения.
  • Надвнесената сума се прихваща, ако има дългове към бюджета, или се възстановява по посочената от Вас банкова сметка, в случай, че нямате неплатени публични дългове.
  • Актът за прихващане или възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от лицето, ползващо данъчното облекчение.
  • Важно! Убедете се, че банковата сметка на стр. 2 от основната част от декларацията (образец 2001), по която сте декларирали, че искате да Ви бъде преведена надвнесената сума, е попълнена коректно.

В какъв срок се възстановява данъкът?

В 30 дневен срок от подаване на декларацията за облагане на доходите.

Помощ?

Помощ при деклариране, както и повече информация за плащането на данъци, може да получите на телефона за данъчна информация 0700 18 700 на НАП на цената на един разговор според тарифния план на абоната. Въпросите си можете да зададете и във всеки офис на НАП.

 

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top