Новини

Последни Новини

 • Подаване на декларация за фирма без дейност през 2019 г.

  Срокът за подаване на декларации за липса на дейност се удължава с три месеца според приетия от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., обнародван в Държавен вестник, брой 28 от 24.3.2020 г. (извънреден). Търговците могат да подадат за обявяване…

 • Фирми без дейност през 2018 г. – какво трябва да знаем?

  Съгласно Закона за счетоводството /ЗСч/, предприятия, които не са осъществявали дейност през предходната година, имат задължението да подадат в Агенция по вписванията до 31.03.2019г. декларация за липса на дейност. В допълнителните разпоредби на ЗСч се дава дефениция кои предприятия се категоризират без дейност: Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период” са предприятия, за…

 • Вече всички онлайн магазини ще се декларират в НАП

  Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 март 2019 г. Търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 март 2019. Изискването е валидно за лицата, които и в момента осъществяват е-търговия,…

 • Подаване на данъчна декларация от физически лица

  Кой трябва да подаде декларация за доходите? 1. Всяко местно физическо лице, което през предходната година е: получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец; иска да ползва данъчни облекчения; лице, което е плащало патентен данък; лице,…

 • ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ФИРМИ, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017г.
  ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ФИРМИ, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017г.

  Съгласно Закона за счетоводството /ЗСч/, предприятия, които не са осъществявали дейност през предходната година, имат задължението да подадат в Агенция по вписванията до 31.03.2018г. декларация за липса на дейност. В допълнителните разпоредби на ЗСч се дава дефениция кои предприятия се категоризират без дейност: Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период” са предприятия, за…

 • НОВА УСЛУГА НА ИМОТЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРОВЕРКА НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЕЩНИ ТЕЖЕСТИ

  От днес 19.03.2018 г. , Имотният регистър въведе нова безплатна услуга, чрез която купувачите на имоти ще могат да проверят автентичността на предоставеното им удостоверeние за вещни тежести. С други думи – предстои Ви да закупите имот, продавачът на имота Ви представя удостоверение за вещни тежести, но Вие имате съмнения дали този документ е истински,…

 • Нови такси за регистрация на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

  Размерът на таксите за регистрация на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) ще намалеят от 2 до 4 пъти в зависимост от вида на вписването и начина на подаване на заявленията. Това предвижда публикуваното от Министерство на правосъдието днес за обществено обсъждане Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията…

 • Как да подам годишен финансов отчет

  Необходими документи за подаване финансов отчет Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2 – може да се изтегли от интернет страницата на Търговския регистър Годишен финансов отчет Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците, респ. протокол от решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния отчет. За…

 • НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

    И през 2017 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането…

 • Подаване на годишни финансови отчети

  Агенция по вписванията напомня на своите клиенти, че съгласно Закон за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети са както следва: а) за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър – в срок до 30.06.2017 г.;…

 • View All »
Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top