Нови изисквания за детските надбавки

Нови изисквания за детските надбавки

Comments Off on Нови изисквания за детските надбавки

Kids

 

От днес семействата, които искат да получават детски, отново ще трябва да подадат документи в дирекциите за социално подпомагане.

Всички родители, които са подали документи преди 28-ми юли 2015-та, трябва да подадат нови декларации, за да продължат да получават семейните помощи. За останалите не се налага повторно подаване на документи, защото те вече са оценени по новите правила. Променят се и сумите, които семействата ще получават.

От тази година размерът на детските надбавки ще зависи от броя деца в едно домакинство. Семействата с едно дете ще получават 37 лв., с две – 85 лв., а с 3 – 130 лв. Едно от новите изисквания за получаване на помощта е семейството и детето да живеят на територията на страната.

От тази година заявлението-декларация, на базата на което се прави социална оценка и се получават детски надбавки, ще трябва да попълват и родителите, които живеят на семейни начала.

Досега закона не считаше тези двойки за семейство, заради липсата на граждански брак. Така детски се отпускаха спрямо доходите само на единия родител. След промяната обаче, хората които живеят на семейни начала ще трябва да декларират това и ще бъдат оценявани наново, преди социално подпомагане да реши дали да продължат да получават детски надбавки.

Подаването на новата декларация, в свободен текст, ще става по график, за да не се получават струвания в социалните бюра и да няма прекъсване в отпускането на детски надбавки.

“През месец януари трябва да подадат тези декларации, лицата и семействата, които са подали заявленията декларации през месец март. Плюс тези които са си вече текущите и им е изтекъл 12 месечния срок. Броят на лицата на които е изтекъл 12 месечния срок е около 54 хиляди.”, каза за БНТ Зоя Попова – главен експерт в “Социални и семейни помощи”.

До края на февруари декларации трябва да подадат още родителите, регистрирали се през април и май 2015-та година, а до края на март – регистриралите се през юни и юли миналата година. Ако изпуснат предвиденият срок, семействата може да не получат очакваната помощ, но ще имат право да подадат декларациите си и на по-късен етап.

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top