Подаване на годишни финансови отчети

Подаване на годишни финансови отчети

Comments Off on Подаване на годишни финансови отчети

Агенция по вписванията напомня на своите клиенти, че съгласно Закон за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети са както следва:
а) за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър – в срок до 30.06.2017 г.;
б) останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет – в срок до 30.06.2017 г.
Забележка: Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.
След изтичане на крайния срок – 30 юни 2017 г., Агенция по вписванията ще предостави на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок.

Ако желаете да впишем финансовия Ви отчет, свържете се с нас.

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top