Подаване на данъчна декларация по електронен път

Подаване на данъчна декларация по електронен път

Comments Off on Подаване на данъчна декларация по електронен път

Подаването на данъчна декларация по електрон път може да се осъществи ако сте получили персонален идентификационен код (ПИК), който се издава във всички офиси на НАП.

Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИК), издаван от НАП?

Това е 12-цифров, издаван от НАП, код, който дава достъп на клиентите на НАП до някои електронни услуги без да е необходимо закупуването на електронен подпис.

Физически лица могат да получат своя персонален идентификационен код веднага след като подадат заявление. Заявлението може да се подаде, а издаденият ПИК да се получи във всеки офис на НАП. Персоналният идентификационен код се получава лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице.

Чрез този код лицата могат :

 1. да проверят:
 • какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
 • информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;
 • декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
 • декларираните от тях пред НАП трудови договори в качеството им на работодател;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с декларация обр. 1 за осигурените от него лица;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с подадените от него декларации обр.6;
 • непогасените си задължения към НАП;
 • извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили
 • всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени.
 1. да подават искане за издаване на документ
 2. да подадат:
 • Годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ);
 • Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“;
 • Декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;
 • Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица;
 • Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци;
 • Осигурителни декларации образец 5 и 7;
 • Декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани;
 • Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски
 • Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 1. да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини

Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код

 

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top