Едноличен търговец

Jurist.BG предлага пълно правно обслужване за еднолични търговци.

За да Ви регистрираме е необходимо да ни изпратите следните данни:

  • Наименование на фирмата (фирмата трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име)
  • Седалище и адрес на управление
  • Предмет на дейност
  • Данни за физическото лице-търговец: три имена, ЕГН, адрес, номер на лична карта, както и кога и от кого е издадена
  • Телефон и електронна поща за обратна връзка

Jurist.BG ще се погрижи за всичко останало относно регистрацията Ви като Едноличен търговец.

Какво e Едноличен търговец?

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top