Какво е “едноличен търговец”?

Едноличен търговец може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Няма ограничение за гражданството. Относно чуждите граждани и лицата с двойно гражданство е необходимо да имат разрешение за постоянно пребиваване в страната. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Едноличният търговец отговаря с цялото си имущество за всички свои задължения, независимо от тяхната природа – частноправни или публичноправни. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото Това е задължителен елемент от фирмата, но тя може да съдържа и други елементи.

← назад

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top