Основната разлика между ЕООД и ООД е броят на собствениците.

За да регистрираме Вашето ЕООД е необходимо да ни изпратите следните данни:

  • Наименование на фирмата – на български и чужд език
  • Седалище и адрес на управление
  • Предмет на дейност
  • Капитал (минимумът е 2 лв)
  • Данни за едноличния собственик на капитала: три имена, ЕГН, адрес, номер на лична карта, както и кога и от кого е издадена
  • Ако едноличен собственик на капитала е юридическо лице са необходими: наименование на фирмата и ЕИК
  • Ако управител на фирмата ще е друго лице, различно от собственика, е необходимо да се посочат данни за него: три имена, ЕГН, адрес, номер на лична карта, както и кога и от кого е издадена.
  • Телефон и електронна поща за обратна връзка

 

Jurist.BG дава възможност на своите клиенти сами да избират банката, с която желаят да работят. При необходимост, екипът ни ще Ви съдейства при избор на банка.

При регистрацията Jurist.bg ще запази Вашата самоличност, както и регистрираното дружество от евентуални бъдещи злоупотреби.

Какво е “ЕООД”?

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top