Какво е “Събирателно дружество”?

Събирателно дружество (СД) е дружество, образувано от две или повече лица, независимо дали са физически или юридически, за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят с цялото си имущество за задълженията на дружеството. Освен това съдружниците са и солидарно отговорни за задълженията. Фирмата на събирателното дружество се състои от фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници с указанието “събирателно дружество” или съдружие (“с-ие”). За регистрация на събирателно дружество няма изискване за минимален капитал. Договорът за учредяване на събирателно дружество се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците и съдържа определените в Търговския закон реквизити. Управлението на дружеството може да бъде предоставяно на някой от съдружниците или на трето лице, но това трябва да бъде предвидено в договорът за учредяване.

← назад

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top