Семейно право

Семейно право

Семейният кодекс, в сила от 01.10.2009 г., урежда по нов начин имуществените отношения между съпрузите. За първи път в българското законодателство е уреден брачен договор, който може да бъде подписан, както преди сключването на брака, така и след като бракът вече е факт.

Jurist.Bg предлага консултации и изготвяне на всички съпътстващи документи, свързани със семейните отношения, съгласно действащото българско законодателство – брачни договори, допълнителни споразумения за изменение на сключен брачен договор, споразумения за развод по взаимно съгласие.

За повече информация и въпроси, свържете се с нас.

 

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top