Споразумение при развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие се допуска, когато има сериозно и непоколебимо разстройство на брачната връзка. При развод по взаимно съгласие съдът не издирва мотивите на страните за прекратяване на брака. Не се събират доказателства за разстройството на брачната връзка.

Семейният кодекс урежда задължително съдържание на споразумението:

  •  местоживеене на децата, родителски права, лични контакти с другия родител и издръжка на децата
  • ползване на семейното жилище
  • фамилно име и издръжка между бивши съпрузи

Освен горепосоченото, Семейният кодекс дава възможност да се уредят и други важни за страните последици от развода.

Jurist.BG предлага изготвяне на споразумение при развод по взаимно съгласие, както и подготвяне на всички съпътстващи документи. В случай, че имате нужда от услугите ни, можете да се свържете с нас.

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top