Търговски марки

Търговската марка е знак, който отличава Вашите стоки и услуги от всички останали.

За да регистрираме Вашата Търговска марка е необходимо да ни изпратите следните данни:

  • За физическо лице: три имена,  държавата на която е гражданин, или държавата в която има постоянен адрес и адресът (пощенски код, селище, булевард, улица, номер).
  • За юридическо лице -данни за неговата  регистрация.
  • Марка – изображение или изписване на марката, ако е словна. Вид на марката. Описание на марката и/или указване на словните елементи на марката и начина на изписването им – с букви на кирилица или латиница

Търговските марки могат да бъдат регистрирани както в България, така и на територията на целия Европейски съюз.

Минималната такса, която се заплаща на Европейското Патентно ведомство е 900 евро.
Минималните такси, които се заплащат на Българското Патентно ведомство са в размер на 590 лв.

Jurist.BG ще направи всичко останало за регистрацията на Вашата търговска марка.


Какво е “Търговска марка”?

Back to Top