Фондации и сдружения ще се регистрират в Агенция по вписванията от догодина

Фондации и сдружения ще се регистрират в Агенция по вписванията от догодина

Comments Off on Фондации и сдружения ще се регистрират в Агенция по вписванията от догодина
 От догодина фондациите и сдруженията да се регистрират в Агенцията по вписванията (АВ), а не в окръжните съдилища. Това предвиждат изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които бяха одобрени днес от Министерския съвет.

С тях се дава и срок до 31 декември 2018 г. на действащите вече юридическите лица с нестопанска цел да подадат заявление за пререгистрация. Тя ще е безплатна.

Регистърът на фондациите и сдруженията ще е част от Търговския регистър.

“Прехвърлянето на регистрацията е важен етап от регистърната реформа, включително и с оглед на заложената цел в актуализираната стратегия за съдебната реформа за регулиране на натовареността на съдилищата”, обясниха от Министерството на правосъдието.

От правителството очакват серия от положителни промени след като фондациите и сдруженията започнат да се вписват в АВ.

На първо място за организациите от този тип съществено ще се намали административната тежест – те ще ползват по-бърза процедура по регистрация от сегашната, по-ниски държавни такси, възможност за електронно подаване на документи и др. От друга страна, прехвърлянето на регистрацията ще освободи съда от тези дела с ниска правна сложност, което ще позволи насочване на освободените ресурси на съдилищата към разглеждане на исковите производства и съответно – положителен ефект върху натовареността. На трето място, промяната води до пълноценно използване на организационния и техническия ресурс на Агенцията по вписванията.

Освен това измененията целят повече прозрачност и отчетност в работата на юридическите лица с нестопанска цел. “Това ще създаде по-добри условия за институционалния и гражданския мониторинг на тяхната дейност, както и повишаване на общественото доверие в организациите и подобряване на техния публичен имидж. По-добрата правна рамка на ЮЛНЦ и повишената прозрачност на тяхната дейност ще допринесе и за изграждане на трайни и ефективни партньорства между организациите с нестопанска цел, институциите и бизнеса”, обясняват от МП.

Законопроектът предвижда статутът на организациите в обществена полза да възниква от момента на вписването им в регистъра на ЮЛНЦ към Търговския регистър. Така няма да се налага Министерството на правосъдието да води Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза.

Също с цел по-голяма прозрачност проектът предвижда едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра. В момента в закона няма срок и е възможно промени да не бъдат отразени по партидата на юридическото лице месеци след възникването им това, например след изменения на устава или избор на ново ръководство.

 

Източник: www.legalworld.bg

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top