За да регистрираме Вашата фондация е необходимо да изберете в частна или обществена полза ще бъде. А след това да ни изпратите следните данни:

  • Наименование
  • Седалище и адрес на управление
  • Как ще се управлява Фондацията /едноличен орган, колективен, двустепенна система/
  • Какво имущество ще бъде предоставено безвъзмездно на Фондацията /движими вещи вкл. пари, недвижими/
Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Плащане и лични данни:

Jurist.BG приема плащания по банков път:
IBAN: BG52STSA93000022586768

Jurist.BG е Администратор на лични данни с № 415641

Back to Top