За кредитори

За започване на изпълнително дело е необходим изпълнителен лист, издаден от районен съд въз основа на изпълнителен титул – най-често това са влезли в сила съдебни решения, съдебно-спогодителни протоколи, арбитражни решения, решения на чуждестранен съд, на които е допуснато изпълнение в български съд и други.

Изпратите ни Вашите данни и копие на изпълнителния лист, а ние ще изготвим:

  • Молба за образуване на изпълнително дело
  • Молба за извършване на опис на движими/недвижими вещи
  • Молба за налагане на запор на банкови сметки/трудово възнаграждение/МПС/друго възнаграждение
  • Молба за налагане на възбрана на недвижим имот

Jurist.BG следи за всичко необходимо за образуване и изпълнение на процеса.

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top