Основната разлика между ЕООД и ООД е броят на собствениците.

За да регистрираме Вашето ООД, изпратете ни следните данни:

  • Наименование на фирмата – на български и английски език
  • Седалище и адрес на управление
  • Предмет на дейност
  • Капитал (минимумът е 2 лв)
  • Данни за съдружниците (броят определяте Вие): три имена, ЕГН, адрес, номер на лична карта, както и кога и от кого е издадена
  • Размер на дяловете на всеки съдружник
  • Ако  някой от съдружниците е юридическо лице за него са необходими: наименование на фирмата и ЕИК
  • Начин на представляване: “заедно”, “поотделно” или “по друг начин”, като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява
  • Ако управител на фирмата ще е друго лице, различно от съдружниците, е необходимо да ни предоставите данни за него: три имена, ЕГН, адрес, номер на лична карта, както и кога и от кого е издадена.
  • Телефон и електронна поща за обратна връзка

Jurist.BG дава възможност на своите клиенти сами да избират банката, с която желаят да работят. При необходимост, екипът ни ще Ви съдейства при избор на банка.

При регистрацията Jurist.bg ще запази Вашата самоличност, както и регистрираното дружество от евентуални бъдещи злоупотреби.

Какво е “ООД”?

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top