Промени

Jurist.BG предлага вписване на всички видове промени в обстоятелствата и подаване  на годишни финансови отчети.

Промени в капитала на дружество с ограничена отговорност:

  • Увеличаване капитала на дружество
  • Намаляване капитала на дружество

Промени в адреса на управление

Промени в предмета на дейност

Промяна име на дружеството

Вписване/заличаване на прокурист

Вписване/заличаване на управител

Покупко-продажба на дружествени дялове

Вписване на Годишен финансов отчет

За повече информация относно необходимите документи и процедури свържете се с нас.

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top