За да подготвим регистрацията на Вашето сдружение, е необходимо да ни изпратите следните данни, а след това ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения:

  • Име, седалището и адреса на управление;
  • В чия полза ще бъде – в частна или в обществена;
  • Данните на учредителите, на членовете на Управителния съвет, начина на представителство на сдружението.
Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top